09131130224

مشاوره رایگان
ایران اصفهان بازار بزرگ طبقه اول سرای پوستی

تولید پارچه تترون بیمارستانی اصفهان

تولید پارچه تترون بیمارستانی اصفهان

آیا حجم بالای تولید پارچه تترون بیمارستانی، در کارخانه های نساجی موجود در شهرک های صنعتی اصفهان انجام می شود؟
یکی از پرفروش ترین منسوجات بیمارستانی که با حجم بالایی در نمایندگی ها عرضه می شود، پارچه تترون بیمارستانی است.
حجم بالای عرضه پارچه تترون بیمارستانی، حجم بالای تولید این پارچه را در کارخانه های نساجی می طلبد.

تولید پارچه تترون بیمارستانی در کارخانه نساجی اصفهان

اغلب کارخانه های نساجی و تولید کننده و بافنده های انواع پارچه بیمارستانی و پارچه تترون بیمارستانی در شهر اصفهان قرار دارند.
تولید پارچه تترون بیمارستانی در کارخانه های نساجی با رنگبندی های مختلف انجام می شود.

پارچه تترون بیمارستانی
میزان خرید بالای پارچه تترون بیمارستانی تولید شده در کارخانه های نساجی شهر اصفهان نشان می دهد که این پارچه، کیفیت بالایی را باید داشته باشد.
علاوه بر این، تولید پارچه تترون بیمارستانی در کارخانه های اصفهان با کیفیت رنگرزی بالایی است.
پارچه تترون بیمارستانی را اغلب این کارخانه های نساجی در گرماژهای زیر تولید می نمایند:

  • وزن 170 گرم پارچه تترون بیمارستانی
  • گرماژ 175 پارچه تترون بیمارستانی
  • وزن 180 گرم پارچه تترون بیمارستانی
  • وزن 160 گرم پارچه تترون بیمارستانی
  • گرماژ 150 پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی

که مرغوبترین گرماژ مصرفی پارچه تترون بیمارستانی، متعلق به اوزان شماره 1 تا شماره 3 می باشد، یعنی وزن 170، 175 و 180 گرم پارچه تترون بیمارستانی.

منبع: پارچه پارادا

نظر
جستجو
تماس با ما

09131130224 09130858100

دسته بندی
WhatsApp chat
Call Now Button مشاوره رایگان کارشناسان