09131130224

مشاوره رایگان
ایران اصفهان بازار بزرگ طبقه اول سرای پوستی

خرید پارچه تترون عرض 150 سانت بیمارستانی

خرید پارچه تترون عرض 150 سانت بیمارستانی

میزان و حجم خرید پارچه تترون با عرض 150 سانت چگونه است؟ آیا این پارچه با این عرض، مصارف بیمارستانی فقط دارد؟
در صنایع نساجی، پارچه تترون را با عرض های مختلف مورد تولید و بافت قرار می دهند.
انواع پارچه تترون که تولید شده با عرض 150 سانت باشد به پارچه های تترون پیراهنی معروف می باشد.
بیشترین مصرف انواع پارچه تترون دارای عرض 150 سانت در دوخت پیراهن است.
پارچه تترون با عرض 150 سانت را بیمارستان ها نیز مورد کاربرد قرار می دهند و به آن پارچه تترون بیمارستانی می گویند.
مصرف غالب پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض 150 سانت در دوخت لباس بیماران و پرسنل و مقنعه است.
پارچه تترون بیمارستانی برخوردار از رنگ های مختلف را تولیدی ها با رنگ های متفاوت و با عرض 150 سانت مورد خریداری قرار می دهند.
پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض 150 سانت و برخوردار از رنگ آبی برای دوخت لباس بیماران مرد به کار می رود.
پارچه تترون بیمارستانی عرض 150 سانت نیز اگر مورد خریداری با رنگ صورتی قرار دهند، برای دوخت لباس بیماران زن می باشد.
مشاهده هم می شود پارچه تترون بیمارستانی با عرض 150 سانت و دارای رنگ سفید برای دوخت لباس فرم نیز به کار رود.

تولید پارچه تترون بیمارستانی بیشتر با چه عرض هایی است؟

پارچه تترون بیمارستانی
همان طور که می دانید تولید پارچه تترون بیمارستانی با رنگ های متفاوت در شرکت های نساجی انجام می گردد، اما به نظر شما حجم تولید پارچه تترون بیمارستانی با چه عرضی از سایر عرض های این پارچه، بیشتر و بالاتر است؟
2 عرضی که بیشترین حجم تولید را در زمینه پارچه تترون بیمارستانی به خود اختصاص داده است، پارچه تترون بیمارستانی است که عرض 150 سانت و عرض 3 متر را دارد، این در حالی می باشد که اغلب تولیدی ها معتقدند پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض 150 سانت را اگر مورد دوخت و دوز قرار دهند، پرتی کمتر و نزدیک به صفر را متقبل خواهند شد.
بنابراین می توان این نتیجه را گرفت حجم خرید پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض 150 سانت و حجم تولید این پارچه با همین عرض، از پارچه تترون بیمارستانی برخوردار از عرض 3 متر نیز بالاتر و بیشتر است.

منبع: پارچه بیمارستانی

نظر
جستجو
تماس با ما

09131130224 09130858100

دسته بندی
WhatsApp chat
Call Now Button مشاوره رایگان کارشناسان