قیمت بهترین پارچه تترون بیمارستانی

قیمت بهترین پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی را خواهید توانست با بهترین قیمت از نمایندگی هایی که این نوع پارچه ها را عرضه می دارند، خریداری نمایید.
پارچه تترون بیمارستانی در عرض های مختلف در شرکت ها و کارخانه های نساجی تولید می گردد:

  1. پارچه تترون بیمارستانی با عرض 2 متر
  2. پارچه تترون بیمارستانی با عرض 3 متر
  3. پارچه تترون بیمارستانی عرض 150 سانتی متر

رابطه قیمت پارچه تترون بیمارستانی با عرض

همان طور که اطلاع دارید، قیمت انواع پارچه بیمارستانی که پارچه تترون بیمارستانی نیز جزوش می باشد با عرض رابطه کاملا مستقیمی دارد.
با افزایش عرض، قیمت پارچه تترون بیمارستانی دچار افزایش می یابد.
با کاهش عرض پارچه تترون بیمارستانی نیز قیمت این پارچه ها دچار کاهش می یابد.
مشخص است در 3 نوع پارچه تترون بیمارستانی مورد اشاره در خطوط بالایی، پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض 3 متر بیشترین قیمت را دارد.

پارچه تترون بیمارستانی
کمترین قیمت را نیز پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض 150 سانتی متر دارد.
پارچه تترون بیمارستانی با دارا بودن عرض 2 متر، قیمت میانه دو پارچه تترون بیمارسانی شماره 2 و شماره 3 می باشد.
حجم تولید و از آن سو هم حجم خرید و فروش پارچه تترون بیمارستانی عرض 3 متر و عرض 150، بیشتر و بالاتر از پارچه تترون بیمارستانی با عرض 2 متر می باشد.

منبع: پارچه پارادا

نظر
جستجو
تماس با ما

09131130224 09130858100

دسته بندی
WhatsApp chat
Call Now Button مشاوره رایگان کارشناسان